Welcome to MPCOA || Hostel AVAILABLE @ only Rs. 10,000/- Per YEAR    Vasantdada Patil Pratisthan’s Manohar Phalke College of Architecture

    उपरोक्त विषया संदर्भात आपणास कल्ठविण्यरुत येते की, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिलेर मान्यतेस अनुसरुन शासनाने वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्चये ’आपल्या संत्थेला शैक्षणिक वर्ष २ ० १ ८ ति १ ९ पासून कायम विना-अनुदान त्तत्यावर वारलुशारव अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था खाली दर्शविलेल्या प्नवेशक्षमत्तेसह सुरदृ करपयास विहित अटींच्या अधिन राहून परवानगी दिलेली आहे.

    Details Of The Course Intake Period of Approval File Download
    5-year Full-Time Bachelor of Architecture 40 2018-2019 Download
Contact Us: +9122 20847229, +91 9819-595-861